2024 Yılı Ramazan Bayramı Programı
2024 Yılı Ramaz

 

2024 Yılı Ramazan Bayramı Programı İçin Tıklayınız!!!

 

 

 

DUYURU

 

            Hükümlü ve tutukluların görüşmeleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

          1- Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dışında kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile görüşebilir

           2-Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır.

      3-Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir

           4-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, onbeş günde bir kez olmak üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilir.

           5-Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhal son verilir. 

 

            Kapalı görüş:

            Hükümlü ve tutuklular;

             İdari Gözlem Kurulu Kararı ile 6 kişi olacak şekilde; Yönetmelik'in 9 uncu madde birinci fıkrası: eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

            9 uncu madde ikinci fıkra: Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı, soyadı ve TC kimlik numarasını, bilmesi halinde adresini bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâllerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir.

             Çocuk hükümlü ve tutukluların üç ziyaretçi liste kapsamındaki kişiler tarafından ziyaret edilebilmeleri için çocuğun anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır.

             Ergin olmayan çocuğun üç ziyaretçi listesine eklenmesi talep edildiğinde anne, baba veya yasal temsilcisinin yazılı rızası alındıktan sonra, kolluk araştırmasının yaptırılması ve ilgilinin rızası alındıktan sonra görüşme yaptırılır.

 

            Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanların ziyaretçileri:

            Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları İdari Gözlem Kurulu Kararı ile 6 kişi olacak şekilde; Yönetmelik'in Madde 11: eşi, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez.

 

 

            Açık görüş:

        1-Hükümlü ve tutuklular   İdari Gözlem Kurulu Kararı ile 6 kişi olacak şekilde; 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir.

      2-Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun görülen; milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir. Ancak; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilirler.

      3-Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılır. Bakan Emirli Açık Ziyaretler ayrıca planlanarak  tebliğ edilecektir.

      4-Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

 

            Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti :

            1-Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular 9 uncu maddede sayılan kişiler tarafından ziyaret edilebilir. Ziyaret hakkının kullanılması, ziyarete esas bağı gösteren belgeler ile önceden Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması ve bu belgelerin Cumhuriyet başsavcılıklarınca uygun görülmesi halinde mümkündür.

        2-Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ziyareti uygun görülen ziyaretçiye Cumhuriyet başsavcılığınca renkli fotoğraflı bir ziyaret belgesi verilir. Bu belgenin bir örneği ceza infaz kurumuna da gönderilir. Daha sonraki ziyaretlerinde ziyaretçi bu belge ile doğrudan ceza infaz kurumuna giderek hükümlü veya tutukluyu ziyaret edebilir. Ceza infaz kurumu idaresi tarafından belgenin geçerliliği, belge üzerindeki fotoğrafın ilgiliye ait olup olmadığı ve ziyaretçinin kimliği denetlenir

          3- Ziyaretlerde çok vatandaşlığa sahip ya da 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında Mavi Kart sahibi hükümlü, tutuklu veya ziyaretçiler Türk vatandaşı gibi değerlendirilir.

 

            Genel Hükümler:

                 1-Görüş süresi İdare Gözlem Kurulu kararı ile  45 dakika yaptırılacaktır.

        2-Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kan ve kayın hısımlarından, akrabalık durumlarını ve T.C. kimlik numaralarını beyan etmeleri ve T.C. kimlik numaralarının bulunduğu nüfus cüzdanı aslını ziyaret süresince ceza infaz kurumlarında yetkili görevlilere teslim etmeleri istenir. Ayrıca Kabul işlemleri yapıldığı esnada ziyaretçinin adres ve iletişim bilgilerini vermeleri istenir. Bu veriler kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında saklı kalmaktadır.

            3-Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna girişleri sırasında, idare tarafından kimlikleri alınır, yerine; basılı, seri numaralı, kurum tarafından onaylanmış giriş kartı verilir. Ziyaretçi, kurum içinde giriş kartını görünecek biçimde üzerinde taşımak zorundadır.

            4-Ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esastır. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin beyan edilmesi halinde, Türkçe’ den başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilir.

              5-Ceza İnfaz Kurumu girişinde kalabalık ortamların oluşmaması, görüşlerin planlı yaptırılması için ziyaretçilerin ziyaret saatinden 30 dakika önce kurumda hazır bulunmaları gerekmektedir.

            6-Ziyaretlerin planlı yaptırılması sebebiyle mağduriyetlerin oluşmaması için ziyaret fiilen başladıktan sonra kuruma gelen ziyaretçi, ziyarete alınmayacaktır.

                 7-Ziyarete gelecek kişiye hükümlü ve tutuklular tarafından doğru bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

GÖRÜŞ TARİHİPAZARTESİ
A1 A3 A9 A14A6 A7 A8 A10
A15
A2 A4 A11 A13 B1 B8
B2 B4 B6 A12
NİSAN
8
09:0011:0013:3015:30
GÖRÜŞ TARİHİSALI
D10 D12
B3 B5 B7
D15 D16D9 D11D13 D14
NİSAN
9
09:0011:0013:3015:30
GÖRÜŞ TARİHİCUMARTESİ
D5 E7D6 D7 D8D3 D4D1 D2
NİSAN
13
09:0011:0013:3015:30
GÖRÜŞ TARİHİPAZAR
E3 E5E2 E6C BLOK
GÖZLEM
KABUL
E1 E4
NİSAN
14
09:0011:0013:3015:30

RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE YAPILACAK OLAN AÇIK GÖRÜŞ ZİYARETLERİ
8-9-13-14 NİSAN TARİHLERİNDE YAPILACAK OLUP
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
Hükümlü ve tutuklular anılan Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler İdari Gözlem Kurulu Kararı ile 6 kişi olacak şekilde açık görüş yapabilir.
ZİYARET BAŞLAMA SAATİNDEN 30 DAKİKA ÖNCE ZİYARETÇİ KABUL BÜROSUNDA HAZIR BULUNMANIZ GEREKMEKTEDİR


Kaynak